Lederskabliv

LederskabLIV

Forandring er er et vilkår i livet. Også i det organisatoriske liv. Som ledelsesteoretiker Ralph Stacey så klart udtrykker "Det enste sikre er stabil ustabilitet eller ustabil stabilitet". Lederskabliv tilbyder konsulentydelser der styrker individers positive evne til at håndtere foranderlighed, kriser og trusler i en foranderlig verden. Fokus er det relationelle lederskab, samskabelse og det personlige lederskab. Ud over fokus på den enkelte leder og ledergruppen er der også mulighed for ydelser der skaber individuel robusthed på medarbejderniveau.

Lad os sammen skabe et bæredygtigt arbejdsliv

"Making a living is not the same as making a Life", men begge dele kan forenes

LIV I BALANCE

 

At leve og arbejde samtidigt kræver kompetencer til at håndtere forandringer, kriser, samt indre og ydre pres. Se mere om ydelser og muligheder for dig og din organisationer her.

KURSER/

UNDERVISNING

 

Lederskabliv tilbyder forskellige faste udviklingsforløb, samt muligheden for at tilrettelægge forløb tilpasset den enkelte organisation. Læs mere om mulighederne her.

MINDFULNESS OG YOGA

 

Krop og sind er med på arbejde hver dag. Begge dele har stor betydning for den personlige robusthed. Lederskabliv tilbyder lederudviklingsforløb der indeholder elementer af Mindfulness og yoga. Der er også mulighed for særligt tilrettelagte forløb.

Læs mine artikler mine tanker om forbindelsen mellem ledelse og yoga og uhensigtmæssig stresshåndtering

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

 

Ledelse indebærer et stort ansvar der kræver ordentlighed. At være en ordentlig leder kræver at man rodfæstet i sit personlige fundament og derfra agerer hensigtsmæssigt strategisk, etisk, relationelt, og i balance med sig selv og sit privatliv.

LederskabLiv

CVR 33635370

 

Tlf. 51927870

info@lederskabliv.dk

Copyright C All Rights Reserved