Lederskabliv

Liv og overskud

Gennem effektfuld ledelse af livet i organisationer

Lad os sammen skabe et bæredygtigt arbejdsliv

"Making a living  is not the same as making a Life", men begge dele kan forenes

Forandring er er et vilkår i livet. Også i det organisatoriske liv. Som ledelsesteoretiker Ralph Stacey så klart udtrykker "Det enste sikre er stabil ustabilitet eller ustabil stabilitet". Lederskabliv tilbyder konsulentydelser der styrker individers positive evne til at håndtere foranderlighed, kriser og trusler i en foranderlig verden. Fokus er det relationelle lederskab, samskabelse og det personlige lederskab. Ud over fokus på den enkelte leder og ledergruppen er der også mulighed for ydelser der skaber individuel robusthed på medarbejderniveau.

LIV I BALANCE


At leve og arbejde samtidigt kræver kompetencer til at håndtere forandringer, kriser, samt indre og ydre pres. Se mere om ydelser og muligheder for dig og din organisationer her.

DET PERSONLIGE LEDERSKAB


Ledelse indebærer et stort ansvar der kræver ordentlighed. At være en ordentlig leder kræver at man rodfæstet i sit personlige fundament og derfra agerer hensigtsmæssigt strategisk, etisk, relationelt, og i balance med sig selv og sit privatliv.

KURSER/

UNDERVISNING


Lederskabliv tilbyder forskellige faste udviklingsforløb, samt muligheden for at tilrettelægge forløb tilpasset den enkelte organisation. Læs mere om mulighederne her.

MINDFULNESS OG YOGA


Krop og sind er med på arbejde hver dag. Begge dele har stor betydning for den personlige robusthed. Lederskabliv tilbyder lederudviklingsforløb der indeholder elementer af Mindfulness og yoga. Der er også mulighed for særligt tilrettelagte forløb.

Læs mine artikler mine tanker om forbindelsen mellem ledelse og yoga og uhensigtmæssig stresshåndtering

LederskabLiv

CVR 33635370


Tlf. 51927870

info@lederskabliv.dk

Copyright C All Rights Reserved