Det HELT personlige lederskab - kursusbeskrivelse

Det HELT personlige lederskab

Effektfuld ledelse af livet gennem robusthed og autenticitet

Nye kursusdagew er på vej!!!

Kurset foregår én gang ugentlig kl.9-16 i lokaler på Gråbdrødre Torv, Kbh. K

Øg din robusthed og autenticitet på 8 uger

Hvis du ikke gør noget for at skabe kontakt til den indre oplevelse, hvordan vil du så nå den?Udvalgte temaer for uddannelsesdagene

På undervisningsdagene og tiden imellem vil der blive arbejdet med følgende temaer. Derudover vil der blive udviklet temaer og fokusområder baseret på deltagernes individuelle mål og hensigter med deltagelse.


Hvad er meningen?

Dette er et spørgsmål mennesket har stillet sig løbende gennem alle tider, og det er ikke blevet mindre relevant at stille. Organisationer, personer, religioner og konsulenter står i kø for at give et svar. Men hvad er dit personlige svar? Hvorfor bedriver du ledelse? Hvis interesser tjener du? Og forvalter du dit lederliv og arbejde på en måde, som du er stolt af? På dette tema forfølger vi nogle af de store spørgsmål, leder efter lokale svar – og ikke mindst arbejder vi frem til dit personlige svar, og sætter spot på konkrete metoder til at lede dig selv efter dette.


Mod i ledelse 

Giv dig selv muligheden for at skabe modet til at være tilstede og blive set! Dette tema er baseret på sociolog og Ph.d Brené Brown´s teori om sårbarhed som det mest akkurat mål for mod. Ofte dulmer vi vores sårbarhed bag jakkesættets brede skuldre, uddannelsestitler, perfektionisme, et ekstra glas vin eller ved at skyde med skyld eller skam. Vi arbejder bl.a. med Browns teori om helhjertede mennesker. Se eventuelt hendes legendariske TEDTalk


Etik for ledere

Dette tema omhandler de mere eller mindre uklare etiske retningslinjer der er for ledelse. Mange arbejdspladser har udviklet forskellige retningslinjer for god ledelse, men egentlig etiske retningslinjer findes der ikke for ledere, som der gør for mange andre fag, der arbejder med mennesker. Vi ser ud på Yoga Sutraernes etiske bud Yamas og Niyamas, og undersøger hvordan de kan få positiv indflydelse på moderne ledelse i det 2100 århundrede.


Kommunikation fra hjertet

Vi bygger videre på temaet om helhjertet ledelse (og lige et retorisk spørgsmål - hvem vil egentlig lede halvhjertet?) og sætter fokus på din kommunikation som leder. Der vil bl.a. blive arbejdet med assertiv kommunikation, kommunikativ performance og din kropslige kommunikation.


At lede på energi

Vi taler ofte om energien på arbejdspladsen og i arbejdslivet – eller fraværet af samme. Vi kan ikke se den, men vi kan sagtens mærke når den er fraværende. Små bevægelser indenfor forskning og nyere ledelsesfilosofi er begyndt at sætte lys på dette. Men skal vi reelt forstå energi, så er et af de bedste bud gamle indiske tekster og nyfortolkninger af disse, hvor energi forstået som den skabende kraft i livet (Shakti), der viser sig i mange former. Vi sætter fokus på hvordan moderne leder kan inspireres af dette, og hvordan det kan omsættes i dagligdagen i ledelse af energi.


Fra IQ til EQ…til en BQ?

Det er ikke længere en nyhed at en høj EQ (emotionel intelligens) har større positiv betydning for lederes resultater end en høj IQ. Men hvilken betydning har ledere en høj BQ (kropslig intelligens). BQ relaterer til hvor opmærksom du er på din krop, hvad du ved kropsligt og hvad du reelt gør for og med din krop (engagement).
Teoretisk og praktisk baggrund for forløbet

Jeg har en kandidatgrad i psykologi, og har i mange år arbejdet som erhvervspsykologisk konsulent med særlig interesse for lederes rolle og betydning for effekt og liv i organisationer. Jeg har i flere år undervist på formelle lederuddannelser som Diplomuddannelse i ledelse for Metropol, ”Den offentlige lederuddannelse og ”Systemisk leder- og konsulentuddannelse”  for MacMann Berg. Jer er fast underviser på flere kurser for Djøf Efteruddannelse. Jeg har stor respekt for disse uddannelser, men har ofte savnet en større forbindelse mellem krop, hoved og praksis i ledelse. Noget der ikke bare skaber ” udvendig viden om ledelse” men i højere grad konkret god ledelse i praksis. Det har jeg med glæde og stor effekt allerede arbejdet lidt med de sidste 3 år for Djøf-Efteruddannelse.


Det HELT personlige lederskab er mit ”hjerte-barn”, der er skabt på baggrund af mine erfaringer som underviser på diverse kurser; fra mine mere end 1000 individuelle samtaler med ledere og medarbejdere om deres arbejdsliv; erfaringer fra mine konsulentopgaver kombineret med af mine personlige erfaringer og udvikling gennem min personlige yogapraksis, og som yogalærer - og ikke mindst mit ønske om at være med til at skabe bedre liv for ledere og de mennesker der er afhængig af dem.


Du vil derfor møde pragmatisk blanding af vestlige akademiske teorier og metoder fra psykologi, ledelse, organisation og kommunikation, der helt uærbødigt blandes med Østens videnskab og det poetiske sprog, der gør sig gældende her. Trods flere 1000 år på bagen, så er der her en sund og stadig vedkommende viden til at leve og lede eget og andres liv. Jeg har valgt at kalde min fortolkning af Yoga-sutraerne, til dette forløb, for Lederskabets Yoga. (Yoga-sutraerne er nedskrevne vers, der er en overlevering af den praktiske viden opbygget gennem århundreders grounded-forskning af søgere i Østen).Lederskabets yoga

Yoga er en gammel indisk videnskab, der indeholder en praktisk viden og filosofi, der stadig er høj aktuel. Det har de seneste årtier, med god grund, været en af de hurtigst voksende træningsformer. Målet med at praktisere yoga er at stilne støjen i sindet, så der skabes plads til vores autentiske væren. Den følelse der er tilbage, når tankerne falder til ro er klarheden. Den skal vi bruge til at skabe klarhed i dit lederskab.


Fysisk læring og kroplig viden

For at få kontakt til kroppen, og arbejde mod en øget BQ, (se ovenfor), så starter vi hver undervisningsdag med en fysisk yogapraksis (asanas). Det er tilrettelagt sålendes, at du kan deltage uanset du aldrig har praktiseret før eller du har en velfunderet praksis.


Meditation

Flere nyere vestlige undersøgelser viser blandt andet, at mennesker der praktiserer meditation er mindre angste og stressede end ikke mediterende – og at de mere tilfredse og energiske. Måske har du allerede hørt om eller prøvet de positive effekter af meditationer – som eksempelvis mindfulness? På forløbet vil du blive introduceret til forskellige meditationer med henblik på at få opbygget en egen meditationspraksis. Vi vil på hver undervisningsdag bruge meditation aktivt i forhold til dagens tema.

                                                                     

Du kan læse mere om forløbet her  For tilmelding eller eventuelle spørgsmål info@lederskabliv.dk eller læse min blogpost på LinkedIn om forbindelsen mellem ledelse og yoga
LederskabLiv

CVR 33635370


Tlf. 51927870

info@lederskabliv.dk

Copyright C All Rights Reserved