Det HELT personlige lederskab

Det HELT personlige lederskab

Effektfuld ledelse af livet i organisationer gennem robusthed og autenticitet

Øg din robusthed og autenticitet på 8 uger

Hvis du ikke gør noget for at skabe kontakt til den indre oplevelse, hvordan vil du så nå den?

                                                                       

Har du som leder oplevelser af indimellem at være ude af dig selv, stresset eller klemt mellem mere eller mindre uklare forventninger? Måske kommer spørgsmålet ”hvad meningen egentlig er” snigende og skaber vrede, frustration eller mismod? Eller måske er du allerede toptunet som organisationens mand, og handler derfra koste hvad det vil for dig selv eller mennesker omkring dig?


Som leder har du dagligt oplevelser, der også bliver del af dit indre liv - og dit indre liv bliver dagligt en del af de oplevelser du og mennesker omkring dig har. Trods det har stor betydning for resultater, relationer og det levede liv i organisation, så tager kun ganske få lederuddannelser højde for dette. Og i de tilfælde bliver det de fleste gange i form af akademiske refleksioner eller personlighedstest, der udefra ”måler” og sætter ord på dit indre liv.


Det HELT personlige lederskab er et forløb baseret på æstetiske lærerprocesser. Her arbejdes der på at gå videre fra en tænkt viden til at skabe en konkret oplevet eller mærket viden. Måske kender du allerede det, at der er noget du godt ved med din hjerne, men det er først når du mærker det, at det reelt bliver til en praktisk visdom?


Forløbets fokus er blandt andet at gå fra målbar ledelse til mærkbar ledelse. Det er målrettet ledere der ønsker at komme mere ”på linje med sig selv”, for derfra at kunne træffe beslutninger fra en dybere følt viden om hvad der er mest rigtigt i en given situation, og handle fra et autentisk ledelsesgrundlag på linje med sig selv, sit team og sin virksomhed.


Målet er at skabe en øget personlig robusthed gennem kontakt til og forståelse for dit eget indre liv som leder. Ved personligt alignment med organisationen, og bedre ledelse i hverdagen i relation til kunder, medarbejdere og kollegaer, baseret på tillid til dig selv og din ledelse, skabes der grundlag for organisatorisk robusthed.


Det HELT personlige lederskab er et intenst forløb for ledere, der er villige og har modet til at sætte sig selv i spil på nye måder. Forløbet varer 8 uger med én undervisningsdag om ugen, men er designet til at sætte spor der løber videre med ind i din ledelsespraksis efter de 8 uger. Forløbet indledes med en personlig samtale, hvorfra der sættes mål for egen deltagelse.


Det HELT personlige lederskab foregår med 8 undervisningsdage i dejlige lokaler på Gråbrødre Torv, København K. Deltagelse koster 16.500,- kr. plus moms. Derudover kan der forekomme mindre udgifter til bøger og andet materiale.


Forløbet er relevant for dig der allerede har taget én eller flere formelle lederuddannelser, men savner at komme et lag ”dybere” eller ”bredere” i din lederrolle. Det kan også være at du er ny leder eller projektleder, og er nysgerrig på et alternativ til at forstå dig selv, dine reaktioner og handlinger som leder. Uanset erfaring og baggrund savner du måske konkrete værktøjer og metoder til at lade dit indre liv blive en bevidst del af dit lederskab.


Du kan læse mere om forløbet her  Du er også velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål info@lederskabliv.dkLederskabLiv

CVR 33635370


Tlf. 51927870

info@lederskabliv.dk

Copyright C All Rights Reserved