Fra stress til balance

Fra stress til balance

10 ugers kursus i stresshåndtering med opstart

21. marts i skønne lokaler på Gråbrødre Torv i København

Øg din energi og skab personligt overskud

Desværre bliver mange mennesker ramt af arbejdsrelateret stress i større eller mindre omfang. Uanset omfanget af stressreaktionen har det vidtrækkende konsekvenser for både den enkelte person og vedkommendes arbejdsplads. Jeg har i mange år arbejde med streshåndtering, og ved at både terapeutiske samtaler og Mindfulness har gode resultater. Jeg mener dog, at stressramte har brug for erfaring og træning i at finde ro, ikke bare mentalt, men også fysisk. Den kropslige ro er oftest en konkret og mere tilgængelig vej til ro som vidensarbejder, end at "blive i hovedet" og interlektualisere sin stressreaktion. Jeg har derfor udviklet to kursusforløb for stressramte vidensarbejdere baseret på teknikker og viden der kan give kroppen omsorg, fleksibel fysisk bevægelse og mental ro. Præcis det der nedsætter stressreaktionen og dens følgevirkninger.


Fra stress til balance er baseret på det bedste fra moderne psykologi i kombination med yogapsykologi og -praksis. Den vestlige tilgang til stressbehandling blev senest godt udfordret af den asiatiske tradition ved stressbehandlingskonferencen 2017, og der er ingen tvivl om, at vi kan lære meget herfra. Der findes en del forskning, der peger på at Mindfulness og MBSR (MindfulnessBaserStressReduktion) har vist gode resultater i stressbehandling. Mindfulness er kun en lille del af yogaen, der gennem årtusinder har været anvendt til at håndtere og være i livet som menneske. Disse to forløb inddrager flere elementer af yogaen, da der her ligger bredere og dybere muligheder for at håndtere både indre og ydre stressbelastninger, og leve et balanceret liv med overskud og fokus.


Forløbene er særligt tilrettelagt med afsæt i de vilkår, der er i arbejdslivet som vidensarbejder, men kan være relevante for alle der er ramt af arbejdsbetinget stress.


Det ene forløb for dig der oplever dig stressramt, men fortsat er i arbejde – eller netop er vendt tilbage efter en sygemelding. Det andet forløb er for dig, der er sygemeldt med stress.


Grundlaget for begge forløb selvomsorg og restitution med fokus på at lære og træne mentale og fysiske teknikker, der kan hjælpe dig med håndtere stress og vende din stress til liv. Det foregår i små grupper af max. 12 deltagere. Der vil i begge forløb blive udarbejdet en personlig strategi til fremadrettet brug.


Du kan læse mere om de enkelte forløb nedenfor, men du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om forløbene.Tilmelding foregår ligeledes gennem kontaktsiden.


Er du interesseret i at vide mere om yoga, og hvad nyere forskning peger på at gode resultater i forhold til stress og livet som helhed, så se denne korte film om emnet


Læs eventuelt også min artikel om uhensigtsmæssig stresshåndtering10 ugers forløb

for stressramte i arbejde


Dette forløb er for dig der oplever arbejdsbetingede stressreaktioner (eksempelvis koncentrationsbesvær, søvnbesvær, soical tilbagetrækning, humørsvingninger eller ændringer i spise eller drikkevaner). Det er også relevant hvis du netop er vendt tilbage i arbejde efter en stressbetinget sygemelding.


Forløbet starter tirsdag d. 21. marts kl.15, hvorefter der er undervisning én gang ugentlig á 2,5 timer. Hver gang fra kl.15 til 17.30. Der er mulighed for akut individuel sparring undervejs via telefon, Skype eller mail.


Hver kursusgang har en ramme, der tager afsæt i følgende:


 • Fysisk yogapraksis (asana) tilrettet deltagernes fysiske form. Her bliver der også arbejdet med vejrtrækningsteknikker til beroligelse af det autonome nervesystem
 • Fælles "tjek-in" med invididuel feedback og rådgivning
 • Undervisning i diverse stresshåndterings-teknikker
 • Guidet meditation
 • Fælles "tjek-ud" med én individuel øvelse til kommende uge


Udbytte af kursus vil være:


 • Indføring i og kendskab til teknikker til stressreduktion baseret på yoga og moderne psykologi
 • Afprøvning af konkrete teknikker til håndtering af stressbelastninger
 • Erfaringer med hvad der har personlig effekt, og hvordan det bruges fremadrettet
 • Viden om egne muligheder for at tilrettelægge et liv med mindre stressbelastning
 • Konkrete erfaringen fra egen træning i diverse teknikker
 • Udvikling af en personlig og nærende daglig rutine
 • Oplevelse af de positive effekter af selvomsorg
 • Øget kropslig og mental opmærksomhed


Prisen for hele forløbet inklusiv let forplejning 5.200,- kr.


Undervisningsdage  21.3, 28.3, 4.4, 18.4, 24.4, 1.5, 9.5, 15.5, 30.,5 og 6.6.


Tilmelding her


10 ugers forløb

for stress-sygemeldte


Dette forløb er for dig der er sygemeldt med en stress diagnose. Forløbet kan godt kombineres med et eventuelt individuelt forløb hos psykolog – tjek eventuelt med din terapeut.


Forløbet starter tirsdag d. 21. marts kl.10, hvorefter der er undervisning én gang ugentlig á 3 timer. Hver gang fra kl. 10 til 13.00. Der er mulighed for akut individuel sparring undervejs via telefon, Skype eller mail.


Hver kursusgang har en ramme, der tager afsæt i følgende:


 • Blid og restorativ fysisk yogapraksis (asana)
 • Indføring i vejrtrækningsteknikker til beroligelse af det autonome nervesystem
 • Fælles "tjek-in" med invididuel feedback og rådgivning
 • Undervisning i diverse stresshåndterings-teknikker
 • Guidet afspænding der skaber  (Yoga Nidra)
 • Fælles "tjek-ud" med én individuel øvelse til kommende uge
 • Mulighed for deltagelse i ugentlig "spørgetime" mellem mødedagene


Udbytte af kursus vil være:


 • Øget energi og mentalt overskud
 • Erfaring med hvad der skaber ro i kroppen og ro i tankerne
 • Indføring i og kendskab til teknikker til stressreduktion baseret på yoga og moderne psykologi
 • Afprøvning af konkrete teknikker til håndtering af stressbelastninger
 • Erfaringer med hvad der har personlig effekt, og hvordan det bruges fremadrettet
 • Viden om egne muligheder for at tilrettelægge et liv med mindre stressbelastning
 • Konkrete erfaringer fra egen træning i diverse teknikker
 • Udvikling af en personlig og nærende daglig rutine
 • Oplevelse af de positive effekter af selvomsorg
 • Øget kropslig og mental opmærksomhed


Prisen for hele forløbet inklusiv let forplejning 5.800,- kr.


Undervisningsdage  21.3, 28.3, 4.4, 18.4, 24.4, 1.5, 9.5, 15.5, 30.,5 og 6.6.


Tilmelding her

LederskabLiv

CVR 33635370


Tlf. 51927870

info@lederskabliv.dk

Copyright C All Rights Reserved