LIV i balance

Liv i balance

Skab overskud gennem effektfuld ledelse af livet i organisationer

Ledelse af Liv

Desværre bive et stort antal mennesker syge af at gå på arbejde. For vidensarbejdere er det ofte symptomer relateret til stress, der medfører nedsat funktionsevne, og for mange i sådan en grad at man er nødt til at blive sygemeldt fra arbejdet. Når det er nået dertil så er restitution den bedste kur. En sygemelding har en høj pris ikke blot menneskeligt for den enkelte, men også for arbejdspladsens sociale og økonomiske overskud. Det er derfor vigtigt som leder, at være bevidst om, hvordan du forebygger stress og hjælper medarbejdere og kollegaer, der er ramt af arbejdsrelateret stress. Og det er uanset om det er en kortvarig eller langvarig oganisatorisk stresspåvirkning, der har medført stressreaktioner og -symptomer.


Som leder har du et særligt ansvar for at sikre, at dine medarbejdere ikke blive syge af at være på arbejdspladsen. Det starter ved dig selv, og med en opmærksomhed på hvordan du selv agerer i hverdagen. Udsender du signaler om at der er "fare på færde", eller er du selv ramt af følgevirkninger af stressbelastninger. Så skal du arbejde med det. Du kan som leder være udløsende faktor for medarbejderes og kollegaers stress ved din egen adfærd.


Derfra skal du være opmærksom på hvordan du forebygger, spotter og håndterer stress hos en medarbejder. Du skal vide hvad der findes af muligheder og indsatser. Vid hvad kan du og hvad kan du ikke kan gøre som leder. Vid hvordan du sikrer det gode liv og engergi fortsat i teamet. Og vid hvad organistionen kan tilbyde den enkelte af hjælp.


LederskabLIV tilbyder 4 forskellige ydelser for dig som leder, der har brug forhjælp til at manøvrere i det at lede liv i en organisatorisk sammenhæng.


Individuelle samtaler i form af supervision eller coaching, der tilrettet dit individuelle behov som leder. Læs mere her


Organisatorisk kursusforløb tilrettetlagt for dig og dine lederkolleger. Kontakt mig for ydeligere om dette eller se eventuelt  her


Fra stress til balance et 10 ugers kursusforløb for stressede. Der er to forskellige forløb. Det ene forløb er tilrettelagt for stressramte, der er i arbejde eller netop vendt tilbage efter en stresssygemelding. Det andet forløb er for stressramte det er sygemeldte. Læs mere her


Det helt personlige lederskab et 8 ugers kursusforløb med fokus på dybere forståelse af dig selv og dine handlinger i dit lederskab. Du lærer bl.a. også hvordan du skaber god energi og arbejdsglæde i dit team. Læs mere her

LederskabLiv

CVR 33635370


Tlf. 51927870

info@lederskabliv.dk

Copyright C All Rights Reserved